dk-flag​  uk-flag

Privatlivspolitik for www.dokk1-parkering.dk

Om denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

DOKK1 er ejet af Realdania By & Byg og er som sådan underlagt selskabets persondatapolitik.

DOKK1 indsamler personoplysninger via hjemmesiden www.dokk1-parkering.dk. Her indsamler og behandler vi personoplysninger til brug for statistik og optimering af brugeroplevelsen.

Denne privatlivspolitik gælder for behandling af dine personoplysninger, som du sender til os via denne hjemmeside for at modtage oplysninger og materiale fra os. Formålet med denne politik er at give brugere af denne hjemmeside oplysninger om, hvordan DOKK1 behandler de personoplysninger, du deler med os, når du bruger vores kontaktformularer på denne hjemmeside.

Ansvar for behandling af personoplysninger

Securitas A/S, Sydvestvej 98, 2600 Glostrup, Danmark, CVR-nummer 88 66 32 17 ("Securitas", "vi" eller "os") er dataansvarlig. Det betyder, at Securitas er ansvarlig for at sikre, at databehandlingen er i overensstemmelse med gældende lovgivning om personoplysninger.

Formålet og det juridiske grundlag for behandlingen

Formålet med behandlingen

  • At besvare dine spørgsmål når du henvender dig via vores hjemmeside, e-mail eller telefonnummer.
  • Varetagelse af personoplysninger til opfyldelse af abonnement

Det retlige behandlingsgrundlag

  • Legitim interesse jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
  • Opfyldelse af kontrakt jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b

Opbevaringsperiode

  • Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at gennemføre din anmodning.​
  • Så længe der er nødvendigt for at opfylde din kontrakt, eller så længe det påkræves efter lov

​Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at gennemføre din anmodning.

Så længe der er nødvendigt for at opfylde din kontrakt, eller så længe det påkræves efter lov

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Tjenesteudbydere og underleverandører: Vi tillader tjenesteudbydere og underleverandører at behandle dine personoplysninger. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, firmaer, der tilbyder datalagringstjenester, produktionsudviklingsvirksomheder, udbydere af kundeundersøgelser og driftsadministrationsselskaber. De behandler disse oplysninger efter vores instruktioner. Alle tjenesteudbydere og underleverandører fungerer som databehandlere for Securitas og har kun lov til at bruge data til de formål, der er beskrevet i kontraktlige aftaler. De har ikke adgang til flere personoplysninger, end hvad der er nødvendigt for at udføre den tjeneste, de er ansat til.

Securitas-koncernen: Vi kan dele dine personoplysninger med selskaber inden for Securitas-koncernen, der yder tjenester til Securitas som produktudvikling, support og administration. I sådanne tilfælde fungerer disse selskaber som databehandlere eller fælles dataansvarlige sammen med Securitas. De behandler kun personoplysningerne i overensstemmelse med de formål eller instruktioner, vi har angivet. Ligesom tjenesteudbydere har de ikke adgang til flere personoplysninger, end hvad der er nødvendigt for at udføre den specifikke tjeneste.

Offentlige myndigheder: Vi kan dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder som politi, skattemyndigheder og andre myndigheder, hvis det er lovpligtigt eller hvis du har givet samtykke hertil. Vi kan også dele oplysninger med offentlige myndigheder i situationer, hvor vi i god tro mener, at det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, din sikkerhed eller andres, for at efterforske forbrydelser eller som svar på en regeringsanmodning. I sådanne tilfælde vil de offentlige myndigheder være ansvarlige for databehandlingen.

Andre tredjeparter: Securitas vil ikke sælge, udveksle eller på anden måde videregive dine personoplysninger til tredjeparter uden for Securitas-koncernen, medmindre du har givet separat samtykke hertil.

Hvor vi behandler dine personoplysninger

Selskaber i Securitas-koncernen: Vi kan dele dine personoplysninger med vores datterselskaber eller tilknyttede selskaber for at besvare din anmodning. Dette indebærer overførsel af dine oplysninger til det relevante datterselskab eller tilknyttede selskab, der har behov for dem for at opfylde din anmodning. Når du sender din anmodning, giver du derfor samtykke til overførslen af dine personoplysninger, til lande uden for EU/EØS, hvor databeskyttelsesniveauet kan være anderledes.

Vi kan overføre dine personoplysninger til vores datterselskaber eller tilknyttede selskaber, der er etableret i et af de lande (herunder såkaldte tredjelande), der er anført på en webside, som du kan få adgang til ved at klikke her: [link til: https://www.securitas.com/about-us/country-selection---map/]

Tredjepartstjenesteudbydere: De personoplysninger, vi indsamler om dig, kan blive overført til og behandlet af tredjepartstjenesteudbydere, der kan være etableret uden for EU/EØS. Vi sørger for at overholde gældende lov, når vi foretager sådanne grænseoverskridende overførsler. Dette indebærer, at overførsler kun finder sted til lande, hvor enten EU-Kommissionen har fastslået, at der er tilstrækkelig databeskyttelse, eller hvor EU-standardbestemmelser anvendes for at sikre beskyttelsen af personoplysninger. Vi kan overføre dine personoplysninger til tredjepartstjenesteudbydere i lande som Indien uden for EU/EØS, og du kan finde flere oplysninger om dataoverførselsregler på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Links til andre hjemmesider

På vores hjemmesider er der links til andre hjemmesider og til integrerede hjemmesider. DOKK1 er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du altid læse hjemmesidens politik om beskyttelse af personlige oplysninger og andre relevante politikker.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Kun de af vores medarbejdere, som er direkte afhængige af oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, har adgang til dine oplysninger. Alle personer, der arbejder med vores webplatform, er underlagt tavshedspligt.

DOKK1 kan dog give udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til at arbejde systemmæssigt med databasen indeholdende personoplysninger, hvis årsagen ligger i drift og udvikling af vores hjemmesider og medlemsplatform.

Som udgangspunkt bruges alle oplysninger udelukkende internt i DOKK1.

Adgang til videooptagelser er begrænset driftspersonalet på DOKK1 og relevante medarbejdere hos operatøren af parkeringsanlægget.

Sikkerhed og opbevaring af data

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

De data, som man indtaster på hjemmesiden, overføres krypteret mellem brugerens browser, hjemmesiden og DOKK1 nyhedsbrevsdatabase. Processen følger Datatilsynets krav og anbefalinger.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid få indsigt i de persondata, du har oplyst til DOKK1, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne.

Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet.

Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata, eller hvis du ønsker at tilbagekalde et afgivet samtykke, kan du kontakte os på mail dokk1@securitas.dk

Politik for sletning af persondata

Vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt, for at opfylde de formål de blev indhentet til og ikke længere i henhold til loven. Alle personoplysninger opbevares i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven. Hvis du ønsker flere detaljer, bedes du kontakte os.

Ændringer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Hvis vi ændrer i denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, giver vi dig besked ved at annoncere opdateringen af meddelelsen online eller informere dig på anden passende måde. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger blev senest opdateret i oktober 2023.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via mail, telefon eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K eller via www.datatilsynet.dk.

Redigeret 12.10.2023

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke

​Hvem er vi?

DOKK1

CVR: ​10130751

Adresse

Hack Kampmanns Plads 6

8000 Aarhus C

Kontakt

Tlf.: +45 4323 5102

E-mail: dokk1@securitas.dk

Privatlivspolitik

Cookiepolitik